“Ben jij er klaar voor om ons team te versterken?” Bekijk al onze openstaande vacatures.

Wat is een loonstrook?

Loonstroken: Ook wel salarisspecificatie genoemd. Er staat een opsomming op van het brutoloon, eventuele toeslagen, inhoudingen en het nettoloon. Ook worden vaak reserveringen zoals vakantiegeld getoond.

Wat is een jaarrekening?

Jaarrekening: De jaarrekening is overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat uit de balans en winst & verliesrekening. De balans bevat de bezittingen en schulden van de onderneming aan het begin en...

Wat is een eenmanszaak?

Eenmanszaak: Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarvan één persoon eigenaar is. De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor deze onderneming. Dat betekent dat de aansprakelijkheid doorloopt in het privévermogen. Inschrijving in de Kamer van Koophandel is het enige...