Kennisbank

In onze kennisbank staan alle begrippen uitgelegd die gerelateerd zijn aan onze dienstverlening.
ZZP'er: Ook wel freelancer genoemd. Het gaat om een eenmanszaak zonder personeel waarbij de ondernemer werkt voor verschillende opdrachtgevers zonder ...
Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): Met ingang van 1 januari 2020 veranderen de regels rondom arbeidscontracten en ontslag. Zo geldt ...
Voorlopige aanslag: Aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting dient eens per jaar ingediend te worden. Indien nu al bekend is dat er ...
VOF: Een ondernemingsvorm waarbij meerdere personen gezamenlijk een onderneming drijven. Deze ondernemingsvorm heeft geen rechtspersoonlijkheid. Vennoten zijn hoofdelijk, dus met ...
Periode vergelijking: In een overzicht worden de resultaten van een onderneming over verschillende perioden in een bepaald jaar vergeleken. Op ...
Pensioenaangifte: Het aanleveren van salarisgegevens aan het pensioenfonds. Dit kan in veel gevallen automatisch middels de Uniforme Pensioenaangifte ...
Loonstroken: Ook wel salarisspecificatie genoemd. Er staat een opsomming op van het brutoloon, eventuele toeslagen, inhoudingen en het nettoloon. Ook ...
Jaarrekening: De jaarrekening is overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. De jaarrekening bestaat uit ...
Loonadministratie: De salarisadministratie bevat alle gegevens die nodig zijn om het loon van de werknemers en de af te dragen ...
Eenmanszaak: Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarvan één persoon eigenaar is. De eigenaar is hoofdelijk aansprakelijk voor deze onderneming. Dat ...
CAO: CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het zijn afspraken die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of bepaalde ...
BV: Besloten vennootschap. Dit is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Het kapitaal van deze vennootschap is in aandelen verdeeld. De aandelen ...
Bankkoppeling: Een koppeling waarmee elektronische bankafschriften automatisch worden ingelezen in jouw online boekhouding ...
Aangifte vennootschapsbelasting: Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (meestal een BV) dient per boekjaar aan te geven wat haar belastbare winst waarover ...
Aangifte loonheffingen: Over loon van werknemers moeten in veel gevallen loonheffingen worden ingehouden. Deze heffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, ...
Aangifte inkomstenbelasting: als je in Nederland woont moet je aangifte doen over je inkomsten. Als je in het buitenland woont ...
Aangifte omzetbelasting: ook wel btw-aangifte genoemd. Btw is belasting die je betaalt over je omzet. Btw die je hebt betaald ...