Wat is een voorlopige aanslag?

Voorlopige aanslag: Aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting dient eens per jaar ingediend te worden. Indien nu al bekend is dat er een bedrag betaald moet worden of dat er een bedrag kan worden teruggevraagd kan een voorlopige aanslag worden aangevraagd. Via deze aanslag wordt alvast iedere maand een deel van wat anders later betaald moet worden in rekening gebracht of er wordt maandelijks alvast een bedrag terugontvangen.

Kom ook meer te weten over onze andere items: