Wat is de aangifte loonheffingen?

Aangifte loonheffingen: Over loon van werknemers moeten in veel gevallen loonheffingen worden ingehouden. Deze heffingen bestaan uit loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor deze ingehouden bedragen dient aangifte gedaan te worden, de aangifte loonheffingen.

Kom ook meer te weten over onze andere items: