Wat is een VOF?

VOF: Een ondernemingsvorm waarbij meerdere personen gezamenlijk een onderneming drijven. Deze ondernemingsvorm heeft geen rechtspersoonlijkheid. Vennoten zijn hoofdelijk, dus met hun privévermogen, aansprakelijk voor eventuele schulden van de VOF. De afspraken tussen de vennoten worden vastgelegd in een vennootschapscontract. Oprichting gaat via inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Kom ook meer te weten over onze andere items: