Wat is een BV?

BV: Besloten vennootschap. Dit is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Het kapitaal van deze vennootschap is in aandelen verdeeld. De aandelen zijn in bezit van de aandeelhouder(s). Als directeur handel je in naam van je eigen BV. Omdat de BV rechtspersoonlijkheid heeft worden de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt. De BV moet worden opgericht bij een notaris.

Kom ook meer te weten over onze andere items: